موسسه ی اعتباری نور در میان 35 بانک و موسسه ی اعتباری در کشور از نظر تعداد شعب و میزان منابع در جایگاه یازدهم قرار دارد.

رئیس هیئت مدیره ی موسسه ی اعتباری نور گفت: امید داریم که به زودی با افزایش سرمایه تبدیل به بانک شویم.

محمدحسین اسکندری زاده، رئیس هیئت مدیره ی موسسه ی اعتباری نور در گفت و گو با سرویس خبری روابط عمومی این موسسه با اشاره به این موضوع که موسسه ی اعتباری نور جایگاه بسیار خوبی در میان موسسات اعتباری کشور دارد، نوید این را داد که با افزایش سرمایه، این موسسه ی اعتباری به زودی به جمع بانک های کشور بپیوندد و به عنوان اولین بانک اجتماعی در ایران فعالیت کند.
اسکندری زاده همچنین گفت: "موسسه ی اعتباری نور که با مجوز رسمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فعالیت می کند، اولین موسسه در ایران است که کلیه‌ی فعالیت هایش در راستای بانکداری اجتماعی است. به این معنا که هدف نهایی این موسسه علاوه بر ایجاد سود و بازده اقتصادی، توسعه‌ و بهبود کلی وضعیت معیشت مردم در جامعه است."
رئیس هیئت مدیره ی موسسه ی اعتباری نور اظهارکرد: "امیدواریم با توجه به این که قبلا موافقت بانک مرکزی را در ارتباط با تشکیل بانک نور دریافت کرده ایم، به زودی با افزایش سرمایه از سه هزار میلیارد به شش هزارمیلیارد ریال مؤسسه ی اعتباری نور تبدیل به بانک نور شود."
وی همچنین افزود: "موسسه ی اعتباری نور از موسسات مورد تایید و دارای مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است و به تازگی مجوز پیوستن به شبکه ی شتاب، ساتنا و پایا را از سوی بانک مرکزی دریافت نموده است و بنابر این به زودی با فعال کردن کارت های شتاب خود گامی بسیار موثر در بهبود ارائه ی خدمات به مشتریان عزیز خود خواهد برداشت."
اسکندری زاده در پایان در رابطه با ارائه ی تسهیلات به مشتریان چنین گفت: "موسسه ی اعتباری نور در حال حاضر از نظر ارائه ی تسهیلات رتبه ی اول در میان موسسات اعتباری کشور را دارد و در مجموع از میان 35 بانک و موسسه ی اعتباری در جایگاه یازدهم از نظر تعداد شعب و میزان منابع قرار دارد. این آمار و ارقام نشان از موفقیتی دارد که با اراده ی جمعی و امید به آینده ای روشن محقق شده است."