موسسه ی اعتباری نور به شبکه ی شتاب وصل شد

اتصال موسسه ی اعتباری نور به سامانه های ساتنا، پایا و شتاب و دسترسی به محیط عملیاتی این سامانه ها برقرار شد

اتصال موسسه ی اعتباری نور به سامانه های ساتنا، پایا و شتاب و دسترسی به محیط عملیاتی این سامانه ها برقرار شد. از این پس، با اتصال این موسسه به شبکه ی شتاب، مشتریان موسسه ی اعتباری نور می توانند با مراجعه به کلیه ی دستگاه های خودپرداز در سطح کشور عملیات بانکی مختلف از جمله دریافت و انتقال وجه، پرداخت قبوض، دریافت موجودی و غیره را انجام دهند.
موسسه ی اعتباری نور که از موسسات دارای مجوز و تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است، اکنون با پیوستن به شبکه ی ملی شتاب گامی دیگر در ارائه ی خدمات بهتر به مشتریان خود برداشت.
پرویز اربابی، مدیرعامل  این موسسه، در این رابطه گفت: "هم اکنون موسسه ی اعتباری نور با اتصال به شبکه ی شتاب این امکان را برای مشتریان خود فراهم کرده که کلیه ی عملیات بانکی قابل اجرا در دستگاه های خودپرداز را بتوانند از هر نقطه ی ایران با استفاده از کارت های شتاب خود انجام دهند." وی افزود: "پیش از این کارت های صادره ی موسسه صرفا در شعب موسسه قابل بهره برداری بوده است. این درحالی است که کارت های جدید قابلیت اتصال به شبکه ی بانکی شتاب را داشته و مشتریان می توانند با مراجعه به شعبه ای که در آن افتتاح حساب نموده اند نسبت به دریافت کارت متصل به شبکه ی شتاب اقدام نمایند."