حرکت در خط اول جبهه ی اقتصادی کشور با ارتقای رضایتمندی

بخشی از صحبت های پرویز اربابی، مدیرعامل جدید موسسه ی اعتباری نور در جمع مدیران و کارکنان این مجموعه

مدیرعامل جدید موسسه ی اعتباری نور معرفی شد

پرویز اربابی به عنوان مدیرعامل جدید موسسه ی اعتباری نور معرفی شد

انتخاب مدیر عامل جدید موسسه اعتباری نور

بنا به پیشنهاد آقای محمدحسین اسکندری زاده، مدیرعامل و عضو هیئت مدیره موسسه اعتباری نور، مدیر عامل جدید این موسسه تعیین شد

مجمع عمومی

مجمع عمومی مؤسّسه‌ی اعتباری نور در تاریخ 29/ 8/ 93 در مرکز همایش‌های بین‌المللی رایزن در تهران برگزار شد. این مجمع ...

نخستین گردهمایی اعضای هیئت مدیره

معاونان و سرپرستان مناطق موسسه‌ی اعتباری نور در روز چهارشنبه 15/11/93 در هتل بین‌المللی اسپیناس واقع در تهران برگزار شد